Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmingsfunctie

Omschrijving Begrip

Omschrijving van de functionele eigenschappen van een locatie. De bestemmingsfunctie speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van de huidige en toekomstige risico's van bodemverontreinigingen.

Reikwijdte

In de Richtlijn kan met behulp van de bestemmingsfunctie een selectie worden gemaakt voor de haalbaarheid van bepaalde saneringsstrategien of -technieken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.