Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bevoegd gezag

Omschrijving begrip

Organisaties tot wiens bevoegdheid de uitvoering van wetten, besluiten en circulaires behoort.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt slechts zijdelings ingegaan op de rol van het bevoegde gezag. In de toekomst zullen binnen het thema besluitvorming de verschillende rollen van het bevoegde gezag Wbb uitgebreid aan bod komen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.