Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bezwaar en beroep

Omschrijving begrip

Bedenking/zich wenden tot een hogere rechter of hoger administratief college om herziening van een vonnis of een beschikking.

Reikwijdte

In de Richtlijn is het bezwaar en beroep als middel in het communicatieproces beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.