Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bijsturing

Omschrijving begrip

Aanpassing van de wijze van uitvoering van de bodemsanering op basis van monitoring en evaluatie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan bijsturing van nazorg en in situ saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.