Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Biologisch laboratoriumonderzoek

Omschrijving begrip

Uitvoeren van experimenten in een laboratorium ter bepaling van de biologische eigenschappen of omastandigheden van een monster.

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn zijn onderzoeken voor reiniging van grond en baggerspecie beschreven en worden verwijzingen gegeven naar SKB onderzoeksprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.