Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Biologische afbraak

Omschrijving begrip

Afbraak van een stof door micro-organismen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken beschreven die verontreinigingen in grond, grondwater en baggerspecie saneren met behulp van biologische afbraak.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.