Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Biologische reiniging grond

Omschrijving begrip

Reiniging van grond met behulp van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden voor reiniging van grond het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.