Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Biologische zuivering grondwater

Omschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor grondwater waarbij door micro-organismen de milieuschadelijke organische stoffen worden afgebroken.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe van de techniek, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.