Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bioreactor

Omschrijving begrip

Reiniging van grond of slib in bioreactoren is gericht op chemische kwaliteitsverbetering door afbraak van organische microverontreinigingen door micro- organismen. Het verschil met landfarmen ligt in de wijze waarop in de voor de afbraak van PAK en minerale olie benodigde zuurstof wordt voorzien. De baggerspecie wordt verdund met water en in reactoren mechanisch belucht. Ook kunnen pH, temperatuur en menging goed worden gecontroleerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.