Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Biorestauratie aeroob

Omschrijving begrip

Een techniek waarbij via een infiltratie- en onttrekkingssysteem de biologische activiteit in de bodem wordt gestimuleerd in aanwezigheid c.q. door toediening van zuurstof.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt voor in situ saneringen met biorestauratie het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.