Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Biorestauratie anaeroob

Omschrijving begrip

Een techniek waarbij via een infiltratie- en onttrekkingssysteem de biologische activiteit wordt gestimuleerd in afwezigheid van zuurstof.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.