Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bioschermen

Omschrijving begrip

Een techniek waarbij stroomafwaarts van de bron een biologisch actieve zone wordt gerealiseerd. In deze zone kunnen vervolgens zich vanuit de bron verspreidende verontreinigende stoffen worden omgezet tot onschadelijke componenten.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.