Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bioventing

Omschrijving begrip

Combinatie van technieken waarbij door inbrengen of onttrekking van bodemlucht de bodem wordt geventileerd, resulterend in een toename van het zuurstofgehalte en dientengevolge in een toename van de biologische afbraak van de organische verontreinigende stof. Bovendien kan, afhankelijk van de vluchtigheid van de stof, het sanerend effect van bodemluchtextractie een rol spelen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.