Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembedreigende activiteiten

Omschrijving begrip

Activiteiten als gevolg waarvan sprake is (of kan zijn geweest) van bodembelasting en waarvan deze bodembelasting kan (of heeft kunnen) leiden tot een aantasting van de bodemkwaliteit.

Reikwijdte

Begrip wordt in de Richtlijn uitsluitend gebruikt als overkoepelend begrip waaronder een aantal karakteristieke activiteiten zijn ondergebracht die in het verleden kunnen hebben geleid tot bodemverontreiniging (zoals chemische wasserijen, tankstations, e.d.).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.