Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembeheerbeleid

Omschrijving begrip

--

Reikwijdte

Begrip staat in de Richtlijn vermeld in relatie tot het bodembeschermingsbeleid en het bodemsaneringsbeleid. In de huidige versie van de Richtlijn wordt het begrip (nog) niet verder uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.