Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembeheerplan

Omschrijving begrip

Plan dat tot doel heeft vast te leggen hoe om te gaan met de bodemverontreiniging op een locatie of in een gebied.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt volstaan met enkele verwijzingen naar documenten en/of websites die hierop betrekking hebben. In de toekomst zal dit begrip binnen het thema bodembeheer inhoudelijk worden uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.