Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembeleidsplan

Omschrijving begrip

In een bodembeleidsplan wordt invulling gegeven aan de wijze waarop een overheidsinstantie beleidmatig wenst om te gaan met de bodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn beschrijvingen opgenomen van beleidsplannen van de landelijke overheid en van de bevoegde gezagen. Verder zijn links aangebracht naar van belang zijnde beleidsdocumenten op landelijke en regionaal niveau.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.