Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembescherming

Omschrijving begrip

Het beschermen van de bodem tegen verlies aan natuurlijke kenmerken en aantasting van functies en eigenschappen.

Reikwijdte

Binnen de huidige versie van de Richtlijn zijn de onderdelen Aardkundige waarden en Archeologie uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.