Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembeschermingsbeleid

Omschrijving begrip

Het bodembeschermingsbeleid richt zich op het voorkomen van het ontstaan van emissies richting de bodem, van immissies van verontreinigende stoffen en op het ontstaan van bodemaantasting door bodembedreigende activiteiten.

Reikwijdte

Het Europese en Nederlandse bodembeschermingsbeleid is in de Richtlijn uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.