Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembeschermingsgebied

Omschrijving begrip

Gebied met een bijzonder beschermingsniveau ten aanzien van de bodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn is de informatie beperkt tot verwijzingen naar SKB-projecten waarin interacties tussen bodemverontreinigingen en de functie van gebieden worden beschreven en naar de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. In de toekomst zal dit begrip nader worden uitgewerkt binnen het thema bodembeschermingsbeleid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.