Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembeschermingstechnieken

Omschrijving begrip

De verschillende technieken die kunnen worden ingezet ter voorkoming van bodemaantasting als gevolg van een zekere mate van bodembelasting.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie opgenomen over speciefieke bodembeschermingstechnieken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.