Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemkwaliteitskaart

Omschrijving begrip

Kaart waarop de karakteristiek van de gebiedseigen bodemkwaliteit is weergegeven.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de rol van Bodemkwaliteitskaarten bij grondstromen beschreven. In de toekomst zal verdere uitwerking plaatsvinden binnen het thema bodembeheer.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.