Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemluchtonttrekking

Omschrijving begrip

Basistechniek waarbij vluchtige verontreinigende stoffen via de bodemlucht worden getransporteerd en uit de bodem verwijderd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.