Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemsaneringsbeleid

Omschrijving begrip

Het bodemsaneringsbeleid richt zich op het tegengaan van de gevolgen van bodemverontreiniging.

Reikwijdte

Het bodemsaneringsbeleid wordt behandeld in de Richtlijn. Verder wordt ook de praktische uitvoering van het beleid uitgebreid beschreven en er worden verwijzingen naar documenten en/of websites weergegeven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.