Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemstrategie

Omschrijving begrip

Het project Europese Bodemstrategie beoogt de afstemming van het Nederlandse en Europese bodembeleidsontwikkeligs-traject te bevorderen, via informatie-uitwisseling en beïnvloeding van de Europese beleidsprocessen.

Reikwijdte

De Europese Bodemstrategie wordt beschreven in de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.