Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemverwarming

Omschrijving begrip

In situ saneringstechniek voor verontreinigde grond en grondwater waarbij verontreinigingen door verwarming worden gemobiliseerd en vervolgens met aanvullende maatregelen (onttrekking van lucht, water of puur product) uit de bodem worden verwijderd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.