Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Boezems

Omschrijving begrip

Watergang in polderlandschap.

Reikwijdte

Begrip is in de Richtlijn niet nader uitgewerkt, maar kan een rol spelen bij de wijze waarop onderhoud of sanering moet worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld als het gaat om de inzet of keuze van kleinschalige baggertechnieken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.