Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Boring

Reikwijdte

Binnen de huidige versie van de Richtlijn wordt aan het begrip slechts zijdelings aandacht besteed als techniek voor het nemen van grondmonsters en het plaatsen van civieltechnische grond- en waterkerende constructies. Boringen als onderdeel van bodemonderzoek komt op een later moment aan de orde.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.