Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

BOSATEX

Omschrijving begrip

De uitvoerings- en financieringsorganisatie voor het convenant dat door de branchevereniging voor textielreinigers Netex en de overheid is gesloten om te komen tot een specifieke aanpak (sanering en zonodig nazorg) van de bodemverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen bij de aangesloten chemische wasserijen. Dit convenant neemt risico's en onzekerheden voor deze bedrijven weg.Het convenant is getekend op 12 oktober 2005.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie met betrekking tot dit onderwerp opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.