Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffenbesluit

Omschrijving begrip

Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) stelde regels voor hergebruik voor vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen. Het besluit moest voorkomen dat bouwstoffen de bodem of het oppervlaktewater vervuilen én het hergebruik van secundaire bouwstoffen bevorderden. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) was van kracht tot het moment van inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit (BBk).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.