Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bovenafdichting

Omschrijving begrip

Een isolatiemethode waarmee, door het aanbrengen van een voorziening boven de verontreinigde bodem, wordt beoogd contactmogelijkheden weg te nemen en de infiltratie van het neerslagoverschot in de bodem te elimineren c.q. te beperken.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.