Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bovengrond

Omschrijving begrip

Toplaag van de bodem (globaal tot 1,0 m beneden het maaiveld). In het document Van Trechter naar Zeef wordt voor dit woord een andere definitie gehanteerd. Daar wordt het gebruikt in relatie tot het type bodemverontreiniging waarvoor een functiegerichte saneringsaanpak mogelijk is. In het algemeen de bodem waarbij sprake is van een immobiele verontreinigingssituatie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de ontgraving van de bovengrond behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.