Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Calamiteit of ongewoon voorval

Omschrijving begrip

Ongewenste gebeurtenis met mogelijk milieuhygienische en/of veiligheidstechnische gevolgen. Bij een ongewoon voorval gaat het om een gebeurtenis die bij een normale gang van zaken niet plaatsvindt, zoals ontploffingen, lekkages van transportleidingen of het kantelen van procesvaten.

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema's van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor bodemherstel.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.