Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Calamiteitenplan

Omschrijving begrip

Onderdeel van een nazorgplan waarin de maatregelen beschreven staan die moeten worden getroffen in geval van het optreden van een calamiteit.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de algemene aspecten van een calamiteitenplan behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.