Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Categorie

Omschrijving begrip

Onderdeel van een classificatie.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn gebruikt in het kader van de indeling van grondstromen in de vroegere regelgeving van het Bouwstoffenbesluit.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.