Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Categorie 2 grond

Omschrijving begrip

Begrip uit voormalige Bouwstoffenbesluit: Grond waarin de componenten de samenstellingwaarde schone grond overschrijden maar niet de samenstellingswaarde (grenswaarde) grond en waarin de componenten de immissie grens met isolerende maatregelen niet overschrijden

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van grond in het kader van de vervallen regelgeving van het Bouwstoffenbesluit.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.