Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemisch laboratoriumonderzoek

Omschrijving begrip

Uitvoeren van experimenten en analyses in een laboratorium ter bepaling van de chemische eigenschappen, dan wel aard en mate van verontreiniging van een grond-, grondwater- of bodemluchtmonster.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden enkele specialistische technieken voor de analyse van grond-, water- en baggerspeciemonsters beschreven. Het begrip zal in de toekomst uitgebreid aan bod komen bij de uitwerking van het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.