Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemische afbraak

Omschrijving begrip

Afbraak van een stof door chemische processen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken beschreven die verontreinigingen in grond, baggerspecie en water saneren met behulp van chemische afbraak.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.