Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemische behandeling baggerspecie

Omschrijving begrip

Proces van toedienen van toeslagstoffen om de verontreinigingen uit het slib te mobiliseren (o.a. wijzigen pH, toedienen detergentia enz).

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt deze techniek voor reiniging van baggerspecie alleen genoemd maar niet beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.