Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemische oxidatie (grond)

Omschrijving begrip

In situ saneringstechniek voor verontreinigde grond en grondwater waarbij verontreinigingen chemische worden omgezet door het inbrengen van oxidatiemiddelen in de bodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.