Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemische oxidatie (grondwater)

Omschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor grondwater waarbij sprake is van een chemische reactie. Bij chemische oxidatie worden opgeloste of colloidale verontreinigingen door oxidatiemiddelen afgebroken tot CO2 en water.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.