Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemische reactieve schermen

Omschrijving begrip

Verzamelterm voor een type reaktief scherm waarbij verspreidende verontreinigende stoffen chemisch worden omgezet of worden geprecipiteerd tot onoplosbare neerslagen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden voor chemisch reaktieve schermen (ijzerschermen en precipitatieschermen) het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.