Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemische wasserij

Omschrijving begrip

Inrichting waarin met behulp van chemische oplosmiddelen textiel gereinigd wordt.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de chemische wasserij als karakteristieke verontreinigingsituatie gebruikt waarvoor standaardoplossingen zijn uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.