Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Circulaire landsdekkend beeld

Omschrijving begrip

Circulaire die moet leiden tot uniforme en vergelijkbare dataset bij het bevoegd gezag over de werkvoorraad van gevallen van ernstige bodemverontreiniging. De circulaire is in werking sinds 20 november 2001.

Reikwijdte

Er is geen beschrijving van de circulaire opgenomen in de Richtlijn

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.