Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Circulaires/handreikingen

Omschrijving begrip

Een aan verscheidene personen of colleges toegezonden mededeling.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt verwezen naar diverse circulaires betreffende bodembeleid (streef- en interventiewaardes, bodemsanering, waterbodems).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.