Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Coagulatie

Beschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor water waarbij destabilisatie optreedt van emulsies en van colloïde deeltjes. Door toevoegen van chemicalien klonteren deze samen tot grotere agglomeraten (vlokken). Wordt vaak toegepast in combinatie met flocculatie.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.