Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Code milieuverantwoord wegbeheer

Omschrijving begrip

De Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (MVW) is primair een code van en voor wegbeheerders: Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Met het ondertekenen van de Code MVW verklaren de wegbeheerders zich in te zetten voor het uit de keten verwijderen van alle teer die vrijkomt bij het opbreken van asfaltlagen in een weg.

Reikwijdte

De code wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Code milieuverantwoord wegbeheer].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.