Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Cofinanciering

Omschrijving begrip

Stimuleringsbeleid voor saneringen in eigen beheer (seb saneringen). Een groot aantal bedrijven valt door de bepalingen uit de bedrijvenregeling buiten de boot. Om ook deze bedrijven te stimuleren tot sanering draagt de overheid bij aan de kosten voor bodemsanering. Bedrijven moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie met betrekking tot dit onderwerp opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.