Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Commissie Preventie Rampen

Omschrijving begrip

Commissie (CPR) die richtlijnen opstelt met als doel het voorkomen en beperken van gevaar en schade bij het gebruik van (brand)gevaarlijke stoffen.

Reikwijdte

Inhoudelijk wordt in de Richtlijn niet ingegaan op de doelstelling, organisatievorm en werkwijzen van de commissie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.