Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Communicatie

Omschrijving begrip

Overdragen van informatie.

Reikwijdte

In Richtlijn komt communicatie rondom bodemsaneringsprojecten uitgebreid aan de orde.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.